Video
Điện thoại hỏi đáp
0903 27 93 06
098 90 90 501
Hình ảnh

Công nghệ Laser

SPECTRA LASER

SPECTRA LASER

14:29 | 29/05/2017

Lutronic Spectra Laser được phát triển để đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của các đơn vị và bệnh nhân, hệ thống bao gồm nhiều tùy chọn ứng dụng điều trị hiệu quả, an toàn và tối thiểu thời gian nghĩ dưỡng cho bệnh nhân. 
PICO PLUS

PICO PLUS

14:24 | 29/05/2017

Công nghệ Laser Pico và Nano Cao Cấp

PHÁ VỠ MỌI RÀO CẢN ĐỂ CẢI THIỆN KẾT QUẢ LÂM SÀNG